Základná správa

ZÁKLADNÁ SPRÁVA

Záväzná pre každého majiteľa nehnuteľnosti v Rezidencii Hrabovo.

Obsahuje:

  • Starostlivosť o zeleň (kosenie a dosev trávnikov)
  • Údržba (letná a zimná) a opravy ciest a chodníkov
  • Centrálny odvoz odpadkov
  • Údržba verejného osvetlenia vrátane energie a revízií
  • Zabezpečenie prevádzky inžinierskych sietí

Predpokladaná cena základnej správy vrátane DPH je EUR 45,- / apartmán.
Platí sa mesačne zálohovo. Vyúčtovanie je k 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

Pri apartmánoch zaradených do správcovského programu platí poplatok za základnú správu správcovská spoločnosť.