Zarządzanie podstawowe

ZARZĄDZANIE PODSTAWOWE

Wiążące dla każdego właściciela nieruchomości w Rezidencia Hrabovo.

Zawiera:

  • Pielęgnacja zieleni (koszenie i obsiew trawników)
  • Utrzymanie (lato i zima) oraz remonty dróg i chodników
  • Centralna zbiórka śmieci
  • Konserwacja oświetlenia publicznego, w tym energia i inspekcje
  • Zapewnienie działania sieci inżynierskich

Szacunkowa koszt zarządzania podstawowego wraz z podatkiem VAT wynosi 45,- euro/apartament.
Jest opłacany co miesiąc z góry. Rozliczenie roczne dokonywane jest 31.03 w następnym roku kalendarzowym.

Za mieszkania objęte programem zarządzania opłatę za zarządzanie podstawowe wnosi spółka zarządzająca.