Zisk z investície

UŽÍVAJTE SI VÝNOS Z PRENÁJMU

V prípade záujmu prenajímať svoju nehnuteľnosť, kupujúci má 2 možnosti ako využívať svoj dom:

1. Možnosť

Majiteľ domu si sám zabezpečuje jeho vyťaženie a využíva dom bez obmedzení.

2. Možnosť

Majiteľom v prípade záujmu ponúkneme možnosť nechať vyťažovať ich nehnuteľnosť v našej správe, podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok.