REZERVÁCIA

Pozemky s rôznou výmerou a excelentnou polohou v priamom dotyku s prírodou Liptova spĺňajú všetky predpoklady harmonického bývania, oddychu a investovania. Každý chalet a apartmánový dom osobitne osadený, tak aby akceptoval pôvodný povrch terénu, denné svetlo v interiéri a spojenie exteriéru s okolitou prírodou a voľnočasovými aktivitami.

Spôsob ako sa rezervácia vykonáva má klient možnosť voľby výberu pozemku a možnosť predurčiť, či na vybranom pozemku bude typizovaný chalet pre jednu rodinu, alebo chalet s apartmánmi. Apartmánové domy C, D, E a F s family apartmánmi majú svoju lokalizáciu predurčenú.

Rezervácia je prejavom záujmu o kúpu nehnuteľnosti, právne záväzná je až po podpise rezervačnej zmluvy a zaplatení rezervačného poplatku.

Stavebná spoločnosť Tetrastav, s.r.o., Ružomberok so svojou vyše 15 – ročnou tradíciou profesionality a spoľahlivosti je  garantom kvality realizácie výstavby Rezidencie Hrabovo.
Dohodnite si s nami osobné stretnutie a získajte všetky potrebné informácie.