Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE

Wszelkie informacje, w tym fotografie, projekty i przedstawienia wnętrz i wnętrz, zawarte na tej stronie podlegają ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr. 618/2003 Dz. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych powiązanych aktach prawnych i mają na celu wyłącznie poinformowanie odwiedzającego. Treść i struktura tych informacji, w tym informacji o cenach, a także projekty wszelkich dokumentów i umów publikowanych na stronie, służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są prawnie wiążące, nie stanowią zobowiązania publicznego i nie mogą być interpretowane jako wiążące i niezmienna oferta dla gościa. Operator, inwestor lub inne osoby publikowane w serwisie nie są zobowiązane do świadczenia jakichkolwiek usług lub produktów znajdujących się w serwisie. Pomimo tego, że wszystkie informacje zawarte w serwisie zostały pozyskane z należytą starannością, operator, inwestor i inne osoby publikowane w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub poprawność informacji publikowanych w serwisie i zastrzega sobie prawo do prawo do zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia.