Penzión – Typ „D, E, F”

Penzión – Typ „D, E, F”

Je navrhnutý  ako trojpodlažný rodinný (rekreačný) dom obdĺžnikového tvaru prestrešený sedlovou vegetačnou strechou. Dom svojou zastavanou plochou a úžitkovou plochou s vnútornou dispozíciou vyhovuje štvorčlennej rodine. Pozostáva zo suterénu zapusteného do terénu, prvého a druhého nadzemného podlažia. Hmotovo ako aj architektonickým výrazom vrátane použitých fasádnych materiálom zapadá do koncepcie celej lokality.

PODLAHOVÁ PLOCHA XXX m2
ZASTAVANÁ PLOCHA XXX m2
POČET APARTMÁNOV 4
POČET UBYTOVANÝCH X

Príplatková konfigurácia:

  • klientské zmeny
  • wellness
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler

Suterén domu je čiastočne zapustený do terénu. Suterén je prístupný vnútorným jednoramenným schodiskom z prvého podlažia. Pozostáva z veľkometrážnej miestnosti, ktorá bude slúžiť pre spoločenské akcie, posedenia. Súčasťou miestnosti je vnútorný krb s grilom, linka s umývadlom a pod schodiskom sa nachádza skladový priestor s možnou zmenou na pohotovostné WC. Zo severnej strany cez celopresklennú fasádu s posuvnými alebo otváravými krídlami je prístupná vonkajšia záhrada, kde bude možné zrealizovať drevenú vonkajšiu terasu za príplatok.

PODLAHOVÁ PLOCHA XXX m2
ZASTAVANÁ PLOCHA XXX m2
POČET APARTMÁNOV 9
POČET UBYTOVANÝCH 18 + 9 (prístelky)
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler

Riešený penzión je navrhnutý v rekreačnej lokalite, v ktorej prevládajú rodinné domy typu „A“ a typu „B“. Pre zachovanie architektonického a urbanistického vzhľadu danej lokality penzión pozostáva z dvoch domov typu „A“, ktoré sú v strednej časti vzájomne prepojené prízemnou časťou so spoločenskou miestnosťou. Penzión dopĺňajú vonkajšie terasy a pred objektom je navrhnutá parkovacia plocha. Samotné výškové osadenie jednotlivých domov typu „A“ je prispôsobené danému terénu pozemku, pričom objekt je smerom do záhradnej časti čiastočne zapustený do terénu.

Penzión bude poskytovať ubytovacie služby pre krátkodobé, ale aj dlhodobé ubytovanie. K dispozícií sú celkovo štyri apartmány, ktoré dopĺňa saunový priestor. V strednej časti penziónu je situovaná spoločenská miestnosť s jedálňou, vo vedľajšej miestnosti sa nachádza kuchyňa pre daný priestor. V penzióne je možné poskytnúť aj stravovacie služby. Vstupný priestor penziónu disponuje vstupnou halou s WC pre mužov a ženy. Nakoľko rekreačná oblasť „Malinô Brdo“ disponuje bike parkom, v penzióne je navrhnutý skladový priestor pre bicykle návštevníkov, v zimnom období využitý pre uskladnenie lyží a zimných športových potrieb.

  • konštrukčné riešenie

Pri návrhu použitia jednotlivých materiálov sa bral ohľad na vytvorenie optimálnej mikroklímy v interiéri objektu. Na dosiahnutie pohody a dobrého pocitu v budove sú však dôležité viaceré mikroklímy, nielen tá tepelno-technická, ale aj tepelno-vlhkostná, odorová či elektro-iónová. V súčasnosti sa navrhujú objekty so zvýšenými požiadavkami na tepelnoizolačné parametre obvodových konštrukcií a z dôvodu minimalizácie tepelných strát sa navrhujú objekty s minimálnou vnútornou výmenou vzduchu. O to viac však treba zaistiť kvalitu vnútorného prostredia výberom vhodných materiálov a návrhom samotných skladieb jednotlivých konštrukcií pre výstavbu objektu. Skladby jednotlivých obalových konštrukcií penziónu spĺňajú požadované parametre pre dosiahnutie optimálnej mikroklímy.  Zároveň spĺňajú normové tepelnoizolačné hodnoty pre ultranízkoenergetické objekty.

Pre obvodové murivo, vnútorné nosné murivo, ako aj deliace priečky sa vybrala ako stavebný materiál tradičná tehla, nakoľko sa jedná o prírodný stavebný materiál bez chemických prísad, ktoré by sa uvoľňovali do vnútorného prostredia. Je vybraná tehla s vyššou objemovou hmotnosťou pre značne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri fasádnom murive.

Hlavná časť fasády bude priteplená fasádnym šedým polystyrénom s prímesou grafitu pre kontaktné zateplenie. Jedná sa o najnovší typ EPS dosiek využívajúci nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. S vynikajúcou lambdou 0,031 má aj pri menších hrúbkach vysoký tepelný odpor. Finálny povrch bude tvoriť silikónová omietka. Tento typ omietky je ideálny do danej oblasti, nakoľko je odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, je vodoodpudivá a paropriepustná. Má základnú chemickú ochranu voči pôsobeniu mikroorganizmov pre vznik rias.

Z časti je na penzióne navrhnutá prevetrávaná fasáda s finálnym dreveným fasádnym obkladom. V danej časti bude penzión priteplený najnovšou a najmodernejšou minerálnou tepelnou izoláciou s jednostranným polepom, aby nedochádzalo k znehodnoteniu izolácie. Bude namontovaný fasádny drevený obklad z dosiek „Parklex“, ktoré v sebe kombinujú nadčasovú krásu prírodného dreva s nezameniteľným vzhľadom. Jedná sa o autentickosť dreva, ktorú pri bežne dostupných imitáciách nie je možné dosiahnuť. Povrch dosiek tvorí pravé tropické drevo, ktoré vďaka špeciálnej fólii odoláva slnečnému žiareniu, mrazu, dažďu, ako aj vetru.

Pri návrhu strešného plášťa bral architekt ohľad na danú lokalitu výstavby a snažil sa čo najlepšie, aby dom zapadal do daného prostredia. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je na penzióne navrhnutá vegetačná strecha. Všetci vieme, ako sa v súčasnosti berie ohľad na to, aby riešené územia mali čo najviac zelene pre priaznivú mikroklímu vonkajšieho vzduchu. Dané lokality nie sú značne prehriate od sálavých materiálov, ako sú napríklad vonkajšie spevnené plochy alebo ploché strechy s PVC hydroizoláciou. Vegetačné strechy znižujú nároky na recykláciu odpadových vôd. Interiér a v podstate celú stavbu chráni v letných mesiacoch proti prehrievaniu, počas všetkých ročných období si udržujú prirodzenú teplotu substrátu, čím je stavba proti extrémom dostatočne chránená aj v zime.

Samotný strešný plášť je navrhnutý z drevených hobľovaných väzníkov, ktorých tvar a konštrukcia budú priznané v interiéri s celoplošným príjemným dreveným záklopom. Následne bude zabudovaná parotesná fólia, tepelnoizolačná vrstva z termoizolačných PIR panelov a moderných EPS izolačných dosiek. Hlavnú hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť PVC hydroizolačná fólia a následne budú zabudované vegetačné vrstvy.

Na penzióne budú zabudované hliníkové fasádne okenné a dverné systémy. Jedná sa o hliníkové profily s prerušeným tepelným mostom určené pre ultranízkoenergetické objekty. Presklenené budú izolačným trojsklom. Celková konštrukcia dosahuje parametre pre  ultranízkoenergetické objekty. Okná budú zabudované na tepelnoizolačný profil. Ostenia, nadpražie a parapet budú opatrené komprimačnou multifunkčnou páskou pre dosiahnutie požadovanej tesnosti.

V rámci podláh bude zrealizovaná v obytných miestnostiach drevená nášľapná vrstva, v komunikačných priestoroch a hygienických priestoroch bude zabudovaná protišmyková keramická dlažba.

  • technológie

Zásobovanie penziónu vodou bude cez vodovodnú prípojku s vodomernou šachtou. Odvod splaškových vôd z domu bude cez kanalizačnú prípojku so šachtou. Dažďové vody sa dažďovou kanalizáciou odvedú do vsakovacích jám na riešenom pozemku. Príprava teplej vody je navrhnutá cez elektrické bojlery vody pre každý apartmán samostatne.

V penzióne bude zabudované samoregulačné infra-elektrické podlahové vykurovanie najnovšej generácie. Systém produkuje sálavé teplo pre zabezpečenie maximálnej tepelnej pohody. Rohož má samoregulačné vlastnosti. Vďaka efektu, pri ktorom výkon s pribúdajúcou teplotou prostredia klesá, neprichádza k zbytočnému prekúreniu. Vďaka samoregulačným vlastnostiam a produkcii sálavého tepla dosiahnete v porovnaní s konvekčným kúrením úsporu nákladov minimálne 35 %. V každej miestnosti budú zabudované wifi termostaty pre možnú vysoko sofistikovanú reguláciu cez internet.

Invalid slider ID or alias.

Je navrhnutý  ako trojpodlažný rodinný (rekreačný) dom obdĺžnikového tvaru prestrešený sedlovou vegetačnou strechou. Dom svojou zastavanou plochou a úžitkovou plochou s vnútornou dispozíciou vyhovuje štvorčlennej rodine. Pozostáva zo suterénu zapusteného do terénu, prvého a druhého nadzemného podlažia. Hmotovo ako aj architektonickým výrazom vrátane použitých fasádnych materiálom zapadá do koncepcie celej lokality.

PODLAHOVÁ PLOCHA 212,57 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA 109,75 m2
OBYTNÉ MIESTNOSTI 4
POČET OSÔB 4
KÚPEĽNE 2
GARÁŽ + STÁTIE 1 + 2

Príplatková konfigurácia:

  • klientské zmeny
  • sauna
  • kúpacia kaďa