Dielo architekta

“Architektúra je syntetickým
ukazovateľom kultúry a civilizácie.”

Krištáľové krídlo 2012
v kategórii Architektúra

Cézar 2012

Cena Dušana Jurkoviča

Stavba roka