BIZNIS CHALET „F”

BIZNIS CHALET „F”

PODLAHOVÁ PLOCHA 483,21 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA 276,87 m2
POČET APARTMÁNOV 4
POČET OSÔB / PRÍSTELOK 8 / 8 (prístelky)
PARKOVACIE STÁTIE 5
VÝMERA POZEMKU 581,70 m2

Štandardné vybavenie biznis chaletu / DIZAJN MANUÁL

Vybavenie a klientské zmeny dohodou.

© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
PODLAHOVÁ PLOCHA 483,21 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA 276,87 m2
POČET APARTMÁNOV 4
POČET OSÔB / PRÍSTELOK 8 / 8 (prístelky)
PARKOVACIE STÁTIE 5
VÝMERA POZEMKU 581,70 m2
CENA POZEMKU 43 628,18 €
CENA PENZIÓNU 724 500,00 €
CELKOVÁ CENA 768 128,18€ bez DPH

Štandardné vybavenie biznis chaletu / DIZAJN MANUÁL

Vybavenie a klientské zmeny dohodou.

© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler

BIZNIS chalet  „F“ je navrhnutý v rekreačnej lokalite, v ktorej prevládajú chalety typu „A“ a typu „B“. Pre zachovanie architektonického a urbanistického vzhľadu danej lokality BIZNIS chalet  „F“ pozostáva z dvoch chaletov  typu „A“, ktoré sú v strednej časti vzájomne prepojené prízemnou časťou so spoločenskou miestnosťou. BIZNIS chalet  dopĺňajú vonkajšie terasy a pred objektom je navrhnutá parkovacia plocha. Samotné výškové osadenie jednotlivých chaletov typu „A“ je prispôsobené danému terénu pozemku, pričom objekt je smerom do zadnej časti čiastočne zapustený do terénu.

K dispozícií sú celkovo štyri apartmány, ktoré dopĺňa wellness priestor so saunami, výrivkou a vonkajšou terasou. V strednej časti je situovaná spoločenská miestnosť na ktorú nadväzuje jedáleň a následne kuchynka. Daný priestor je možné využiť pre spoločenské ako aj rodinné akcie.  Vstupný priestor BIZNIS chaletu pozostáva zo vstupnej haly s vnútorným schodiskom. Nakoľko rekreačná oblasť „Malinô Brdo“ disponuje bike parkom v chalete je navrhnutý skladový priestor pre bicykle návštevníkov, v zimných mesiacoch využitý pre uskladnenie lyží.

  • konštrukčné riešenie

Pri návrhu použitia jednotlivých materiálov sa bral ohľad na vytvorenie optimálnej mikroklímy v interiéri objektu. Na dosiahnutie pohody a dobrého pocitu v budove sú však dôležité viaceré mikroklímy, nielen tá tepelno-technická, ale aj tepelno-vlhkostná, odorová či elektro-iónová. V súčasnosti sa navrhujú objekty so zvýšenými požiadavkami na tepelnoizolačné parametre obvodových konštrukcií a z dôvodu minimalizácie tepelných strát sa navrhujú objekty s minimálnou vnútornou výmenou vzduchu. O to viac však treba zaistiť kvalitu vnútorného prostredia výberom vhodných materiálov a návrhom samotných skladieb jednotlivých konštrukcií pre výstavbu objektu. Skladby jednotlivých obalových konštrukcií spĺňajú požadované parametre pre dosiahnutie optimálnej mikroklímy.  Zároveň spĺňajú normové tepelnoizolačné hodnoty pre ultranízkoenergetické objekty.

Pre obvodové murivo, vnútorné nosné murivo ako aj deliace priečky sa vybral prémiový komplexný stavebný systém Ytong, ktorý má skvele tepelno-izolačné vlastnosti, zamedzuje vzniku plesní, reguluje vlhkosť v interiéri a udržiava optimálnu teplotu v lete aj v zime.

Hlavná časť fasády bude priteplená fasádnym šedým polystyrénom s prímesou grafitu pre kontaktné zateplenie. Jedná sa o najnovší typ EPS dosiek využívajúci nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. S vynikajúcou lambdou 0,031 má aj pri menších hrúbkach vysoký tepelný odpor. Finálny povrch bude tvoriť silikónová omietka. Tento typ omietky je ideálny do danej oblasti, nakoľko je odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, je vodoodpudivá a paropriepustná. Má základnú chemickú ochranu voči pôsobeniu mikroorganizmov pre vznik rias.

Z časti je na chalete navrhnutá prevetrávaná fasáda s finálnym dreveným fasádnym obkladom. V danej časti bude chalet priteplený najnovšou a najmodernejšou minerálnou tepelnou izoláciou s jednostranným polepom, aby nedochádzalo k znehodnoteniu izolácie. Bude namontovaný fasádny drevený obklad z dosiek „Parklex“, ktoré v sebe kombinujú nadčasovú krásu prírodného dreva s nezameniteľným vzhľadom. Jedná sa o autentickosť dreva, ktorú pri bežne dostupných imitáciách nie je možné dosiahnuť. Povrch dosiek tvorí pravé tropické drevo, ktoré vďaka špeciálnej fólii odoláva slnečnému žiareniu, mrazu, dažďu, ako aj vetru.

Pri návrhu strešného plášťa bral architekt ohľad na danú lokalitu výstavby a snažil sa čo najlepšie, aby dom zapadal do daného prostredia. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je na chalete navrhnutá vegetačná strecha. Všetci vieme, ako sa v súčasnosti berie ohľad na to, aby riešené územia mali čo najviac zelene pre priaznivú mikroklímu vonkajšieho vzduchu. Dané lokality nie sú značne prehriate od sálavých materiálov, ako sú napríklad vonkajšie spevnené plochy alebo ploché strechy s PVC hydroizoláciou. Vegetačné strechy znižujú nároky na recykláciu odpadových vôd. Interiér a v podstate celú stavbu chráni v letných mesiacoch proti prehrievaniu, počas všetkých ročných období si udržujú prirodzenú teplotu substrátu, čím je stavba proti extrémom dostatočne chránená aj v zime.

Samotný strešný plášť je navrhnutý z drevených hobľovaných väzníkov, ktorých tvar a konštrukcia budú priznané v interiéri s celoplošným príjemným dreveným záklopom. Následne bude zabudovaná parotesná fólia, tepelnoizolačná vrstva z termoizolačných PIR panelov a moderných EPS izolačných dosiek. Hlavnú hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť PVC hydroizolačná fólia a následne budú zabudované vegetačné vrstvy.

Na BIZNIS chalete budú zabudované hliníkové fasádne okenné a dverné systémy. Jedná sa o hliníkové profily s prerušeným tepelným mostom určené pre ultranízkoenergetické objekty. Presklenené budú izolačným trojsklom. Celková konštrukcia dosahuje parametre pre  ultranízkoenergetické objekty. Okná budú zabudované na tepelnoizolačný profil. Ostenia, nadpražie a parapet budú opatrené komprimačnou multifunkčnou páskou pre dosiahnutie požadovanej tesnosti.

  • technológie

Zásobovanie chaletu vodou bude cez vodovodnú prípojku s vodomernou šachtou. Odvod splaškových vôd z domu bude cez kanalizačnú prípojku so šachtou. Dažďové vody sa dažďovou kanalizáciou odvedú do vsakovacích jám na riešenom pozemku. Príprava teplej vody je navrhnutá cez elektrické bojlery vody pre každý apartmán samostatne.

V BIZNIS chalete bude zabudované samoregulačné infra-elektrické podlahové vykurovanie najnovšej generácie. Systém produkuje sálavé teplo pre zabezpečenie maximálnej tepelnej pohody. Rohož má samoregulačné vlastnosti. Vďaka efektu, pri ktorom výkon s pribúdajúcou teplotou prostredia klesá, neprichádza k zbytočnému prekúreniu. Vďaka samoregulačným vlastnostiam a produkcii sálavého tepla dosiahnete v porovnaní s konvenčným kúrením úsporu nákladov minimálne 35 %. V každej miestnosti budú zabudované wifi termostaty pre možnú vysoko sofistikovanú reguláciu cez internet.

V spoločenskej miestnosti bude zabudovaná aj krbová vložka na tuhé palivo. Jedná sa o doplnkové teleso, ktoré v sebe nesie aj estetickú a harmonickú funkciu. Odvod dymu bude zabezpečený cez dymovod.

© Adrian Dreßler
© Adrian Dreßler
PODLAHOVÁ PLOCHA 483,21 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA 276,87 m2
POČET APARTMÁNOV 4
POČET OSÔB / PRÍSTELOK 8 / 8 (prístelky)
PARKOVACIE STÁTIE 5
VÝMERA POZEMKU 581,70 m2
CENA POZEMKU 43 628,18 €
CENA PENZIÓNU 724 500,00 €
CELKOVÁ CENA 768 128,18€ bez DPH

Štandardné vybavenie biznis chaletu / DIZAJN MANUÁL

Vybavenie a klientské zmeny dohodou.

Nezáväzná rezervácia
Nezáväzná rezervácia